به گزارش اکونا پرس،
دکتر احمد وحیدی  در مصاحبه با خبرنگاران افزود: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.