به گزارش اکونا پرس،

درمتن این نامه که به خبرنگاران حاضر در صحن شورای شهر تهران نیز ارایه شد، آمده است: احتراما همانگونه که استحضار دارید با عنایت به نظر بسیاری از صاحبنظران و متخصصان حوزه حمل و نقل در

سراسر دنیا، حمل و نقل ریلی به دلایل مختلفی از جمله ایمنی بالا در حمل ،مسافر کاهش آلودگی های زیست محیطی کاهش مصرف سوخت افزایش ظرفیت حمل مسافر حمل و جابجایی انبوه و حجیم بار در مسیرهای طولانی در مقایسه با حمل و نقل جاده ای به عنوان یک شیوه منتخب در این حوزه به شمار میرود.

اعضای شورا در این نامه می افزایند: لیکن علیرغم مزایای بی شمار آن متاسفانه مجاورت حریم راه آهن در نقاط مسکونی به ویژه در شهرها که از تراکم جمعیت بالایی برخوردار هستند منجر به بروز چالشهای متعدد در زمینه آلودگیهای زیست محیطی و بهداشتی مخاطرات ایمنی و مشکلات اجتماعی خواهد شد با عنایت به موارد مطروحه کلانشهر تهران با گسترش پهنههای شهری و افزایش جمعیت در مناطقی در مجاورت حریم راه آهن به ویژه راه آهن تهران اهواز با چالشها و مسائل مختلفی مواجه شده و همین امر زمینه نارضایتی ساکنان ( تصویر استشهاد محلی به پیوست ارائه میگردد) را به وجود آورده است. 

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در این نامه تاکید کردند: در این راستا مزید امتنان است در جهت حفظ سلامت شهروندان و رعایت حقوق عامه دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به زیرزمینی کردن این مسیر ریلی اقدام مقتضی را معمول نمایند.