به گزارش اکونا پرس،

به نقل از شهر،علیرضا زاکانی شهردار تهران به منظور ایجاد هماهنگی و انسجام و ضرورت افزایش سطح خدمات شهرداری تهران در حوزه نظافت و رفت و روب، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند را با حفظ سمت به عنوان مسئول تنظیف شهر منصوب کرد.

در متن حکم شهردار تهران آمده است: « نظر به لزوم اجرای مطلوب نظام خدمات رسانی به شهروندان محترم کلان شهر تهران، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان « مسئول راهبری و اجرای یکپارچه نگهداشت شهر در حوزه تنظیف شهری» منصوب می نمایم. 

ضروری است ضمن هماهنگی با معاونین محترم خدمات شهری و محیط زیست و هماهنگی امورمناطق و با ترسیم برنامه جامع در راستای تحقق این مهم و بکارگیری تمامی ظرفیت های بالقوه مدیریت شهری در این حوزه، گامی اثربخش در راستای ارتقای کیفیت خدمات مرتبط با نظافت شهر در شان شهر و شهروندان فهیم پایتخت بردارید.

همکاری مستمر و منسجم کلیه حوزه های ماموریتی شهرداری تهران خصوصا شهرداران محترم مناطق در دستیابی به این مهم لازم الاجرا و مورد انتظار است.

توفیقات روزافزون جنابعالی را در ایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.»

گفتنی است؛ پیش از این مسئولیت نظافت معابر با شهرداری های مناطق بوده و سازمان مدیریت پسماند تنها مسئولیت نظارت را بر عهده داشت. طی این حکم اما تمامی مسئولیت‌ها با سازمان خواهد بود .