به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه با بیان اینکه طرح سه شنبه های ون سلامت از ابتدای تابستان و ازسوی اداره سلامت معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 13 به مدت 12 هفته در محلات منطقه اجرایی شد، گفت: در این طرح، سلامت شهروندان ساکن محله های دوازده گانه پایش و کنترل شد. 

وی افزود: در مدت 12 هفته، پزشک عمومی، مشاور خانواده و مشاور تغذیه در ون های سلامت، افراد را از نظر بیماری های مختلف، فشارخون، قند خون و نیز مشکلات روحی ،سنجش و در صورت نیاز،  مراجعه کنندگان به مراکز درمانی ارجاع شده اند. 

شهردارمنطقه13 اظهار داشت: با اتمام طرح خلاقانه سه شنبه های ون سلامت و غربالگری افراد در این طرح، روند انجام درمان از سوی کارشناسان سلامت در بازه زمانی مشخصی دنبال می شود تا افرادی که با مشکلات رو به رو هستند ، به مراکز درمانی ارجاع شوند.

محمد هادی علی احمدی با اشاره به احصا مشکلات مراجعه کنندگان در طرح ون سلامت یادآور شد: مشکلات مربوط به قند و فشار خون و نیز نارسایی های قلبی و عروقی از جمله مشکلاتی بود که بیشترین فراوانی را میان مراجعه کنندگان به ون های سلامت داشته است.

اجرای طرح سه شنبه های ون سلامت از رویدادهای خلاقانه منطقه13 است که با مشارکت اداره سلامت شهرداری و مرکز بهداشت شمال شرق انجام می شود و در نظر داریم پرونده ای از وضعیت سلامت ساکنان محله های منطقه 13 تهیه و اطلسی تدوین کنیم تا برنامه ریزی دقیق تری برای بهبود سلامت شهروندان داشته باشیم.