به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، محمدجواد حاجی حسینی در این زمینه ابراز داشت: با اجرای این پروژه، ترافیک ناشی از توقف مسافربرهای شخصی در مقابل ایستگاه متروی میرداماد به تندرو هدایت شده که این امر باعث روانسازی تردد خودروها در کندرو و افزایش ایمنی این معبر می شود. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ به بهبود کیفیت تردد در رویکرد شرق به غرب میرداماد را در نیمه دوم سال اشاره کرد و افزود: در این پروژه ضمن حفظ مسیر های موجود، دسترسی مضاعف شبکه نیز فراهم می شود. حاجی حسینی بیان کرد: این پروژه که در مراحل پایانی اجرا و آغاز بهره برداری قرار دارد، نقش موثری در روان سازی ترافیکی بلوار میرداماد خواهد داشت.