به گزارش اکونا پرس،

رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران اعلام کرد: قراردادهای نظافت و رفت و روب سازمان مدیریت پسماند تجمیع شده و قراردادها را از پهنه ناحیه به منطقه رساندیم و امیدواریم تا پایان مهرماه چاپ آگهی فراخوان پیمانکار را انجام دهیم و قراردادها را با شرایط جدید و با فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم کنیم.

تحولات زیرساختی در نظافت و جمع‌آوری پسماند با تغییر شرایط قراردادها ایجاد خواهد شد.

اصلی‌ترین شاخص‌های عملکردی ما به قراردادها برمی‌گردد، با این تغییرات، وضعیت بسیار مطلوبی را شاهد خواهیم بود.

در دهه سوم شهریورماه پیام‌ها و شکایات مردمی با موضوع نظافت نسبت به دهه دوم ۳۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲ هزار پیام به هشت هزار پیام رسیده و خوشبختانه روند رو به بهبودی است.