به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، به دنبال تعریف دستور کار سند دار شدن پلاکهای دارای مشکلات ثبتی- مالکیتی در بافت های فرسوده با محوریت نهادها و دستگاه های دخیل و ذیصلاح که در سال های اخیر در قالب کارگروه های ثبت ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران عملیاتی شده و افزایش نیز یافته است، جلسه ای در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران به ریاست مدیرکل ثبت استان و با حضور مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، شهرداران و معاونین شهرسازی مناطق واجد موضوعیت مشکلات ثبتی- مالکیتی، رؤسای حوزه های ثبتی مناطق و نمایندگان از دستگاه ها و نهادهای مالک عرصه تشکیل و برای رفع موانع صدور سند در بافت فرسوده بحث و تبادل نظر لازم صورت پذیرفت.

بر اساس این گزارش در این جلسه دفاتر توسعه محله های بافت فرسوده اهم مسائل و مشکلات احصاء شده و در دست پیگیری را گزارش نمودند و پس از ارائه پیشنهادات از سوی هر یک از مدعوین، تصمیمات لازم برای تسریع و تسهیل صدور سند رسمی پلاک های فاقد سند اتخاذ گردید که از جمله اهم این تصمیمات عملیاتی شدن اجرای ماده 9 قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافت فرسوده مصوب سال 1389، اجرای بخشنامه کد 977 ثبت برای پرونده های متقاضی سند در املاک فاقد سلسله ایادی در همه حوزه های ثبتی، ارائه نقشه های پایه ثبتی در محدوده های هدف نوسازی، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در ثبت، تنظیم و مبادله تفاهم نامه های دو یا چندجانبه با نهادها و دستگاه های مالک عرصه همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، اوقاف و همچنین کاهش زمان پاسخ به استعلام های اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و تعیین تکلیف اراضی ملی در محدوده بافت فرسوده بود. 

در انتها مقرر گردید با تشکیل جلسات منظم و منطقه ای عملیاتی شدن هر یک از تصمیمات و مصوبات مورد پیگیری و ارزیابی لازم قرار گیرد.