به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، جوزائی رییس اداره رقابت های ورزش سازمان ورزش شهرداری تهران به ایجاد "هویت ایستگاه ورزش شهروندی" در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: بطور یقین، ایستگاه های تندرستی بوستان ها  با زحمات و تخصص مربیان و فعالان ورزشی هویت پیدا کرده است.  

رییس اداره رقابت های ورزش سازمان ورزش شهرداری تهران ابراز داشت: مربیان ایستگاه های ورزش شهروندی و فعالان ورزشی،تیمها را با انتخاب یک شاخص برجسته مانند پوشش یکسان از مابقی گروه ها متمایز کنند، بطور حتم این امر به هویت بخشی تیم ها کمک بسیاری خواهد کرد. 

همچنین محمود افراخته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ در این جلسه اظهار داشت: معتقدم ورزش صبحگاهی در این شرایط باعث بهبود حال افراد می شود به همین علت تعریف پیوست های فرهنگی برای آن بسیار با اهمیت است در این خصوص باید هوشیارانه، با نگاه ژرف تر و استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری گام برداشت.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ افزود: نسبت به شناسایی و تربیت مربیانی که در آینده بتوانند جانشینی با صلاحیت، با اخلاق، توانمند، متخصص و فنی در ایستگاه ورزش شهروندی باشند با جدیت اقدام نمایید.  

جلسه تقدیر از مربیان ایستگاه ورزش شهروندی و فعالان ورزشی منطقه ۳ با حضور جوزائی رییس اداره رقابت های ورزشی سازمان ورزش شهرداری تهران، اقبال نژاد رییس اداره ایستگاه های ورزش شهروندی سازمان ورزش شهرداری تهران، افراخته معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۳ و جمعی از مدیران منطقه برگزار شد.