به گزارش اکونا پرس،

. "علیرضا طاهرى" گفت : اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار در راستای حفاظت از تنوع زیستی و معرفی پرندگان تهران به شهروندان، با همکاری و مساعدت شرکت بهره‌برداری مترو تهران، اقدام به معرفی برخی پرندگان تهران و محل حضور احتمالی آنها در مانیتور واگن‌های قطارهای شهری مترو نموده است.

اقدام انجام شده در راستای آموزش و فرهنگ‌سازی حفاظت از محیط‌زیست و زیستگاه‌ها و حیات‌وحش موجود در آن، صورت پذیرفته است.

در اکوسیستم شهر، همراه با انسان‌ها، گونه‌های جانوری متنوعی حضور دارند که از میان این گونه‌ها، پرندگان به دلیل فراوانی جمعیت آنها و سازگاری با شرایط محیط شهر، بیشتر مشاهده می‌گردند ، معتقدیم یکی از راه‌های حفاظت از تنوع زیستی که زندگی بشر به آن وابسته است، جذب شهروندان و علاقه مندان به مطالعه و مشاهده پرندگان آزاد در سطح شهر به خاطر ارزش های زیبایی‌شناختی، اکولوژیکی در مبارزه بیولوژیکی با آفات می‌باشد.

قمری‌ها، کبوترچاهی، کلاغ و ... متناسب با زیستگاه خود در بوستان‌های جنگلی یا در حریم شهر حضور دارند و ممکن است شهروندان و علاقه مندان آنها را یا ندیده باشند یا کمتر مشاهده کرده باشند مثل زنبورخوارها، زیرآبروک،کلاغ نوک سرخ و .... شهر تهران به دلیل تنوع زیستگاهی از جمله باغ‌ها، پارک‌های شهری و جنگلی، روددره‌‌ها، تپه‌ماهوری و رودخانه‌هایی که از مسیر شهر عبور می‌کنند، سالانه پذیرای حدود 200 گونه پرنده بومی، عبوری یا مهاجر است.

عکس‌ها توسط عکاسان حیات وحش تهیه شده است و شهروندان می توانند هر پرنده‌ای که علاقه مند به مشاهده آن هستند، از روی محل‌های مشاهده آن به محل‌ها مراجعه و پرنده را مشاهده کنند.