به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲؛ فرداد عدالتخواه سرپرست ناحیه دو در این باره اظهار داشت: در این پاکسازی بالغ بر ۳۰۰۰متر مربع خاکبرداری وانتقال خاک ونخاله به مکان‌های مناسب دیگر انجام گرفت. 

وی با بیان اینکه جمع آوری نخاله ها بصورت روزانه انجام می شود؛ گفت:جمع آوری نخاله ها بر اساس در خواست های شهروندان وهم بازدید های میدانی صورت گرفته انجام می گردد.