به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2 محمد حسین کریمی معاون حمل و نقل ترافیک منطقه با اعلام این خبر گفت: وجود مراکز درمانی و آموزشی همچون بیمارستان لاله و دانشگاه آزاد اسلامی  ، حجم  بالای تردد  درخیابان سیمای ایران را موجب شده است و از سوی دیگر عدم رعایت قوانین ترافیکی توسط برخی از شهروندان  و پارک دوبله خودروها در این خیابان و معابر منتهی به آن،مشکلات ترافیکی را در این خیابان تحمیل کرده است.

وی افزود: درهمین راستا  با هدف تأمین حداکثری رضایت شهروندان و نیز روان سازی ترافیک و ارتقاء ایمنی محل نسبت به انجام اصلاح هندسی و احداث رفیوژ میانی در این خیابان و خیابان استاد شجریان اقدام شد.

وی با تأکید بر نقش اصلاح هندسی در روان سازی ترافیک شهری یادآور شد: اصلاحات یاد شده با تکیه بر اقدامات کارشناسی انجام شد.