به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، محمد شیری از دیوارکشی 61 نقطه بی دفاع شهری در این ناحیه خبر داد و گفت: فضاهای بی دفاع شهری از جمله فضاهایی هستند که به دلیل برخورداری از ویژگی های نامناسب فیزیکی و شرایط خاص کالبدی و اجتماعی، فرصت بروز و ظهور آسیب های اجتماعی، بزهکاری و خشونت در آنها بالا است.

او افزود:  به همین سبب طی بازدیدهای میدانی مستمر فضاها  و نقاط بی دفاع شهری سطح این ناحیه شناسایی و با اجرای 2 فاز نخست این طرح 52 مورد این فضاها دیوارکشی شد.

محمد شیری اضافه کرد: فاز سوم نیز از تیر ماه ۱۴۰۲ آغاز و تاکنون 9 مورد از این فضاها دیوارکشی و رفع معضل  شد .

شهردار منطقه در ادامه افزود: در فاز سوم دیوارکشی نقاطی همچون خیابان 17 شهریور خیابان خاکدوست، نفیس کوچه نور علی شاهی، کوچه عاقلی نژاد، خیابان انورزاده خیابان صادقی، خواجه کرمانی کوچه آزادگر کوچه پیرمرادی، کوچه اقتداری، کوچه غنی زاده بن بست گل محمدی، کوچه سرخابی و شوش کوچه شمس انجام شد.

او در پایان با اشاره به اینکه این طرح با هدف شناسایی نقاط بی دفاع، پاکسازی و نظافت محیطی و ایجاد فضای امن زندگی با اولویت ساماندهی نقاط و محل های تجمع معتادین متجاهر به اجرا درآمد و تا آخرین زمین شناسایی شده ادامه می یابد افزود: تمامی تقاط ساماندهی شده فاز های  ۱ و ۲ به صورت مستمر مورد بازدید و نظارت قرار دارد.