به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه؛ فرود لطفی گفت: معاونت طرح و برنامه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه در راستای دستیابی به اهداف شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲، توجه ویژه‌ای را به پیاده‌سازی نظام مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار کرده است.
وی با اشاره به اینکه نظام مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار شامل تدوین معماری فرآیندهای کسب‌وکار، شناسایی و مدل‌سازی فرآیندهای وضع موجود، تحلیل و طراحی فرآیندهای مطلوب، پیاده‌سازی و جاری‌سازی فرآیندها و بهبود عملکرد شرکت از طریق پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد فرایندهای کسب‌وکار است افزود: به منظور اجرای برنامه‌ریزی دقیق در این خصوص و ایجاد انسجام و افزایش اثربخشی در فعالیت‌های شرکت در این حوزه لازم بود سطح بلوغ فرآیندهای کسب‌وکار را از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار دهیم تا علاوه بر ایجاد تصویر دقیق از وضعیت بلوغ فرآیندها بتوانیم برنامه‌ریزی اقدامات لازم را متناسب با سطح بلوغ انجام و از این طریق موفقیت آن را تضمین کنیم.
لطفی گفت: این ارزیابی در مرحله اول در سطح سازمان و بر بستر بن سازه (پلتفرم) از طریق مشاور و بر اساس مدل‌های معتبر، با همکاری مدیران ارشد انجام شد. 
معاون طرح و برنامه شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه خاطرنشان کرد: این ارزیابی در گام دوم نیز، هفته آینده در سطح مدیران میانی و به تفکیک حوزه‌های مختلف شرکت انجام خواهد شد.