به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۲،  وحیدرضاانارکی محمدی، شهردار منطقه با اشاره به اجرای پروژه های عمرانی بر مبنای مردم محوری  و رفع نیاز های آنان گفت:پیاده روسازی  خیابان مخبرالدوله به متراژ ۳۰۰ متر مربع اجرایی شده است که بر اساس درخواست شهروندان وکسبه اجرای ۷۰ متر نهر سرپوشیده در این خیابان در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه از اجرای پروژه ۳۳۰۰ متر سنگفرش میدان سبزه میدان بازدیدکرد وافزود: ترمیم و بهسازی سنگ فرش خیابان ها ومیادین مهم منطقه علاوه بر سهولت در رفت وآمد شهروندان جلوه خاصی از نظر زیبایی به شهر می بخشد. 

شهردارمنطقه ۱۲ به عملیات عمرانی کف سازی خیابان هرندی اشاره کرد  و یادآور شد: این پروژه به مساحت  ۱۴۵۰ متر به اتمام رسیده و۷۰۰ متر دیگر نیاز به تخریب وبازسازی دارد و در ادامه  پیاده روسازی ۱۵۰۰ متر خیابان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت.  

وحیدرضا انارکی محمدی در ادامه با اشاره به بهره برداری از پروژه کبوتر خانه در ۱۵ بهمن ماه گفت: این پروژه به ارتفاع ۶ متر با ۶ ستون پذیرای حداقل ۵۰ کبوتر خواهدبود.

شهردار منطقه ۱۲ در خصوص عملیات بهسازی و مرمت محوطه سر کلانتری  خاطر نشان کرد: اجرای ۸۰ مترمربع سایبان ،یک سرویس بهداشتی با ۶ چشمه و یک اتاق بهداشت ودرمان  در محوطه ملک اجرایی خواهد شد.