به گزارش اکونا پرس،

با توجه به تفاهم خواهرخواندگی دو شهر تهران و دوشنبه که از گذشته منعقد شده بود، در مراسم امروز سند اجرایی این خواهرخواندگی برای همکاری های اجرایی در ۱۲ محور به امضا رسید.

هوشمندسازی، خدمات شهری، عمران، شهرسازی، حمل و نقل و مدیریت ترافیک و آموزش در حوزه های منابع انسانی، مدیریت بحران و آتش نشانی از جمله محورهای تشکیل دهنده این سند اجرایی است.