به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، محمد جواد حاجی حسینی معاون حمل و نقل و ترافیک اظهار داشت: از آنجایی که امکان گردش خودروها در تقاطع خیابان های شهید دستگردی-گوی آبادی امکان پذیر نبود به منظور تسهیل در تردد وسایل نقلیه و ایجاد فضایی ایمن برای شهروندان، عملیات احداث راستگرد با متراژی بالغ بر ۲۲۵ متر مربع در محدوده فوق اجرا شد. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۳ با یادآوری اینکه فقدان مسیر راستگرد در تقاطع خیابان های دستگردی-گوی آبادی، زمینه ساز گردش اضافی و افزایش بار ترافیکی در محدوده فوق بود، خاطرنشان کرد: معابر شهری به عنوان عنصری که بیشترین سهم را در میان انواع فضاهای همگانی شهری به خود اختصاص داده و بخش مهمی از ساختار فضایی شهر را شکل می دهند، و مرکز حیات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهرها می باشد، از اهمیت زیادی در طراحی و توسعه شهرها برخوردار هستند