به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه ۱۲، وحیدرضا انارکی محمدی گفت: به طور مشخص در بازار تهران که یک عرصه حدوداً ۱۱۲ هکتاری است وضعیت فاضلاب مبهم نیست، از این جهت که عمده این آبها که توسط پاساژها و مراکز تولید می شود در یک شبکه به روز جمع آوری نمی شود و عمدتاً به‌صورت چاه‌های جذبی به لایه‌های زیرین زمین نفوذ می‌کند و در طولانی مدت فرونشست زمین و آلودگی آب های زیر زمینی می شود که هر دو مورد بسیار  مخاطره آمیز است.

شهردار منطقه ۱۲ در ادامه با اشاره به بافت فرسوده وتاریخی بازار ،احداث شبکه جمع آوری فاضلاب را دارای حساسیت بیشتری نسبت به سایر محلات دانست و گفت: اجرای این طرح باید بطور هدفمند وبا هم افزایی وهمراهی ارگان های ذیربط انجام شود.

مصر زاده مدیر عامل شرکت آب و  فاضلاب تهران نیز در ادامه با تشکر از همراهی شهرداری منطقه ۱۲ با شرکت آبفا گفت: پس از ارائه مستندات شهرداری در خصوص آزمایش خاک بازار،آمار شبکه جمع آوری آب های سطحی،طرح تفصیلی و...به مشاور شرکت آب وفاضلاب و بررسی دقیق آن ها،به زودی طراحی این شبکه اتمام و در نوروز ۱۴۰۳ به طور پایلوت در ۲ معبر اصلی بازار اجرایی خواهد شد.