به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 21؛ "محمدرضا پوریافر" در خصوص کمبود آب و فرسودگی شبکه های آبرسانی گفت: به دلیل کمبود آب و بعضا تخریب مسیرهای آبیاری، لوله ها، شبکه های آبرسانی و مخازن با مشکلاتی روبرو هستیم و وظیفه شهرداری بهبود وضع خدمات رسانی روزانه در منطقه است.

وی با توجه به اهمیت شبکه آبرسانی و احداث مخازن گفت: اکنون کمتر از ۵٠ درصد نیاز آب منطقه را داریم و با توجه به خشکسالی و مشکلاتی موجود در منطقه و پایین رفتن سطح آب چاه ها، طبق طرح جامع علاوه بر اصلاح شبکه های آبرسانی و برنامه ریزی و احداث مخازن در طی چند سال، دو تصیفه خانه هم برنامه ریزی شده تا نیاز آبی رفع شود. انتقال آب از دو تصفیه خانه موجود شهر تهران که تصفیه خانه فیروز بهرام اخیرا افتتاح شد و نیاز به احداث لوله و انتقال آب دارد و تصفیه خانه در منطقه پنج که از این ظرفیت های موجود برای کمبود آب و نیاز آبی منطقه استفاده می شود. 

 پوریافر با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای استفاده از پساب های صنعتی در منطقه برای تامین آب موردنیاز در فضاهای سبز گفت: با توسعه استفاده از تصفیه خانه درصنایع منطقه بخشی از کمبود آب فضای سبز منطقه برطرف خواهد شد.