به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه13، محمد هادی علی احمدی، شهردارمنطقه، نصب بدون ضابطه و بدون مجوز تابلوهای تبلیغاتی از عوامل بروز آشفتگی در نما و منظر شهری دانست و افزود: در راستای ارتقای زیبایی بصری و همچنین حذف ناهنجاری‌های محیطی و ایمن شدن معابر و پیاده روها برای تردد عابران پیاده، به کمک همکاران زیباسازی و نواحی چهارگانه ، تابلوها و بنرهای غیرمجاز از معابر سطح منطقه جمع‌آوری می شود.

وی با اشاره به اجرای این طرح  در محدوده ناحیه 1 اظهار داشت : این عملیات با عنوان "اجرای طرح جمع‌آوری تابلوهای غیرمجاز" از محدوده نواحی چهارگانه  انجام می‌شود که به صورت مرحله‌ای و با در نظر گرفتن اولویت‌های مشخص ادامه دارد.

شهردارمنطقه 13 ادامه داد: با توجه به تذکرات و اخطارهای کتبی، متأسفانه برخی افراد قوانین را رعایت نکرده و اقدام به نصب تابلو و بنرهای غیرمجاز و غیر ایمن در سطح معابر کرده و این باعث شده است که از ابتدای سال تا کنون 930 مورد بنر،750 تابلو و 141 مورد موانع فیزیکی  غیرمجاز، توسط نیروهای اجرایی منطقه جمع‌آوری و پاک‌سازی‌شود. 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه، نصب تابلوها و بنرهای تبلیغاتی غیرمجاز برای عابران پیاده و افرادی که قصد گذر از معابر را دارند می‌تواند خطرآفرین باشد و همچنین به دلیل حفظ زیبایی‌های بصری، کلیه تابلوها و بنرها و تبلیغات غیرمجاز در سطح منطقه در پیاده‌روها، تیرهای برق، درختان و ...تا پایان سال جمع‌آوری و این  طرح به صورت مستمر ادامه دارد.

طرح مذکور به دنبال اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در حال اجرا است که شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی، اِشغال پیاده روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر عمومی جلوگیری کند.