به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه  با اشاره به تمهیدات انجام شده برای مدیریت بارش گفت: معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه قبل از شروع فصل بارش نسبت به تجهیز و آماده سازی سایتهای برف روبی اقدام کرده  است.

وی افزود:طی این فرایند، می توان به اقداماتی از قبیل خرید شن و نمک و نمک گرانول، تهیه و بسته بندی کیسه های شن مخصوص، تحویل و تجهیز خودروهای مخصوص از سازمان مدیریت پسماند و برپایی سایتهای اصلی و فرعی و توزیع مخازن شن مخصوص در محدوده، اشاره کرد.  

شهردار منطقه ۱۳ اظهار داشت: اقدامات انجام شده به صورت مستمر مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته و سایتها و مخازن سطح محدوده نیز به طور منظم شارژ می شود.  

وی یادآور شد: همچنین کلیه نیروهای خدمات شهری و فضای سبز نیز توجیه و تجهیز شده و آمادگی لازم جهت رو به رو شدن  با هرگونه بحران احتمالی  در صورت بارش برف را دارند.