به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱، در اجرای این طرح آسیب های اجتماعی در سطح محلات در حوزه های متکدیان، کودکان کار، زباله گردی و معتادین متجاهر رصد شده و ساماندهی خواهد شد.

محمدرضا پوریافر" شهردار منطقه ۲۱ در این باره با اشاره تاکیدات شهردار تهران در اجرای هماهنگ و همه جانبه اجرای این طرح گفت: در نواحی سه گانه منطقه اجرای طرح نوماند، جمع آوری متکدیان، معتادان متجاهر و زباله گردها به طور جدی دنبال می شود.

وی اظهارداشت: در دوهفته آینده، گشت های ویژه اجرای این در محلات ۱۳ گانه با شیفت بندی و برنامه ریزی مناسب به رفع آسیب های اجتماعی منطقه خواهند پرداخت.

پوریافر، بر ضرورت همکاری بخش های مختلف منطقه در اجرای طرح سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی منطقه تاکید کرد و افزود: برنامه ریزی دقیق در حوزه تفکیک زباله و جمع آوری زباله های خشک در شهرک های مسکونی و محله های ۱۳گانه در اجرای این طرح باید دنبال شود.