به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومى اداره کل محیط زیست و توسعه بایدار، "احسان اوگى" ضمن تبریک به مناسبت سال جدید و آرزوی قبولی طاعات و عبادات گفت: با توجه به سپرى شدن روز ملی انس با طبیعت (۱۳ فروردین) و اهمیت آموزش محیط زیست به شهروندان محترم در این روز نسبت به آموزش چهره به چهره میدانی، چاپ و نصب طرح های مربوطه به پیوست در بوستانهای شاخص مناطق و پر کردن نظرسنجی توسط شهروندان به نشانی https://survey.porsline.ir/s/UEf8Ptc9(اسکن کیو آر کد در طرح ها) اقدام شد. وى با بیان اینکه امسال جهت آموزش از برپایی غرفه و میز آموزشی اجتناب کردیم و آموزش به صورت چهره به چهره میدانی صورت پذیرفت گفت :در نظرسنجی صورت گرفته در روز طبیعت بیش از ۹۳۳ نفر شرکت داشتند.