به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 13، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه با اشاره به رشد جمعیت شهری و سکونت بخش عمده شهروندان تهرانی در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی گفت: در راستای ماموریت های آموزش و ارتقای مشارکت شهروندی و تحقق اهداف مدیریت شهری ،شیوه نامه ای در خصوص ضرورت توجه به ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی تهیه و در راستای آن آموزش آیین همسایه داری در محلات پایتخت توسط اداره کل آموزش های شهروندی تهران در دستور کار قرار گرفت و همچنین دبیرخانه ارتقا فرهنگ آپارتمان نشینی با توجه به سند بالا دست مصوبه شورای شهر تشکیل و در مناطق شهر تهران طی سه سال گذشته اجرایی شد.

وی با اشاره فعالیت های منطقه 13 در ترویج فرهنگ آپارتمان نشینی افزود: این طرح تا کنون در محلات حافظیه و امامت اجرایی شده است و این طرح با توجه به ظرفیت های محلات در دو محله دیگر این منطقه شامل محلات آشتیانی و نیروی هوایی به عنوان چهارمین سال پیاپی در سال جاری اجرایی می شود. شهردارمنطقه 13 اظهار داشت: بخشی از فعالیت های اقدامات اداره آموزش شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه13 به پایدارسازی طرح در محلاتی که این طرح در سال های گذشته اجرایی شد، اختصاص دارد و بخش دیگر فعالیت ها نیز شامل برنامه‌ها، رویدادها و دوره‌های مختلف آموزشی مرتبط با فرهنگ آپارتمان نشینی در محلات پایلوت این طرح در سال جاری می شود.

وی ادامه داد : طی این طرح، تسهیل گر طرح فرهنگ آپارتمان نشینی با انتخاب آپارتمان های محله خود به صورت تصادفی و دیدار با مدیران ساختمان و برگزاری جلسه و تشریح طرح ، برنامه های خود را تحت عناوین قوانین آپارتمان نشینی و حریم خصوصی ، اخلاق همسایگی و مشارکت، محیط زیست با تاکید بر مدیریت و کاهش تولید پسماند ، حوزه ایمنی شهری و مدیریت بحران به صورت ماهیانه اجرایی می کند که تعدادی از این رویداد ها نیز در سرای محلات،مساجد و مدارس محلات منتخب اجرایی می شود.

شهردار منطقه 13 خاطر نشان کرد: در حال حاضر، جلسه توجیهی طرح توسط اداره آموزش شهروندی منطقه برگزار شده و مدیران محلات موظف شدند، نسبت به شناسایی آپارتمان های محله و جمع آوری مشخصات مدیران محلات اقدام و ظرف شش ماه آتی بخش از این برنامه ها را اجرایی کنند.