به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، محمدعلی فیاض مدیر و جانشین شهردار در ستاد منطقه با بیان این مطلب گفت: این ستاد بمنظور پیشبرد اهداف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به برگزاری جلسه فرماندهان و مسئولین خانه های دوام وایمنی محلات  اقدام کرد.

گفتنی است در این نشست برنامه‌ریزی برای جذب، آموزش و بکارگیری ظرفیت‌های مردمی در مراجعین به سرای محلات، برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری دستورالعمل هفته سلامت و ارائه گزارش اقدامات انجام شده در سال گذشته توسط فرماندهان دوام صورت گرفت..