به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ مریم السادات موسوی رئیس اداره سلامت منطقه ۴ با اعلام خبر برگزاری بازیهای ایستگاهی افراد دارای معلولیت به مناسبت هفته سلامت گفت : با توجه ، به اهمیت توجه به افراد با نیازهای خاص به ویزه افراد دارای معلولیت  و با هدف ایجاد حال خوب و نشاط اجتماعی این گروه ، بازیهای ایستگاهی برای افراد دارای معلولیت برگزار شد. 

موسوی در ادامه گفت : این رقابتها یکشنبه ۹ اردیبهشت با شرکت ۵۵ نفر از دانش آموزان مدرسه باغچه بان در این مدرسه برگزار شد .

او در اعلام بازیها گفت : شرکت کنندگان در ۷ بازی پرتاب حلقه کاکتوس ، دوی زیگزال ، پرتاب توپ داخل سبد ، پرتاب داخل حلقه، بهکاپ ، توپ و سنگ و پرتاب توپ داخل سبد از پشت سر با هم رقابت داشتند که در پایان از ۱۷شرکت کننده برتر با اهدا هدایائی تقدیر به عمل آمد .