به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 13، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه 13 در خصوص برگزاری جلسه کمیته توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) گفت: نظر به تاکیدات شهردار تهران مبنی بر تهیه طرح‌های توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی در کلیه مناطق در قالب یک پروژه موضعی به منظور ساماندهی متناسب با هویت بافت‌های شهری، ایجاد پروژه‌های محرک توسعه و امکان برنامه ریزی بهینه توزیع جمعیت و مسکن، کمیته توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) منطقه 13 با حضور معاونان اجرائی، مهندسین مشاور ، نمایندگانی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و دیگرارگان ها و سازمان های مرتبط برگزار شد. 

وی افزود : در این جلسه ، گزارشی از مطالعات طرح TOD (توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی) در منطقه 13 و اجرای این طرح در خیابان پیروزی محدوده غرب پادگان دوشان تپه  تا خیابان 17 شهریور و از شمال خیابان دماوند ارائه شده است. 

شهردار منطقه 13 اظهار داشت: با توجه به اهمیت بالای اجرای طرح TOD در کاهش مسائل و مشکلات ترافیک شهری و ضرورت تسریع در فرآیند انجام مطالعات این طرح در منطقه 13 و براساس اعلام نظر تیم (TOD)معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مقرر شد بحث جمعیت پذیری محدوده طرح، اثر گذاری کاربری ها ، نفوذپذیری مناسب، بررسی تحولات اجتماعی ، امکان سنجی حمل و نقل مکمل ، انواع سکونت ، پیش بینی متوسط ورودی و خروجی مسافر ، فاصله مترو در مطالعات گنجانده و در جلسات بعدی ارائه شود. 

محمد هادی علی احمدی با اشاره به  آثار و نتایج اجرای طرح TOD در منطقه13 گفت: افزایش استفاده از سیستم‌های انبوه‌بر حمل و نقل همگانی، رشد قابل توجه درخواست‌ نوسازی بافت‌های مسکونی و مدیریت بهینه پارکینگ در محدوده اجرای طرح از مهم‌ترین اثرات این طرح از زمان اجرای آن است.