به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳؛ رضا رحمانی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در بازدید از منطقه ۳ اظهار داشت ؛ با توجه به بافت ، ترافیک و معابر برخی محلات واقع در بافت فرسوده و  در راستای تسریع در خدمات رسانی به شهروندان لزوم ایجاد اکیپ های موتور سوار جهت رسیدگی به موقع و تسریع امور مرتبط با سامانه ۱۳۷ در این منطقه ضروری است .

در همین راستا با راه اندازی اکیپ موتور سوار فوریت های شهری ۱۳۷ در نواحی ششگانه این منطقه، مسیر خدمات رسانی به شهروندان، رفع خطر و تسریع پیام های ۱۳۷ به خصوص در بافت های فرسوده و معابر واقع در بافت های قدیمی محلات ده ونک، زرگنده و درب دوم تسهیل خواهد شد. 

شهردار منطقه ۳ به راه اندازی اکیپ موتور سوار فوریت های شهری ۱۳۷ پلاس به صورت پایلوت در این منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: با افزودن موتور سیکلت فوریت های شهری ۱۳۷ ضمن تحقق یافتن سه اصل سرعت، دقت و صحت، ناوگان خدمات رسانی در این منطقه تقویت و رسیدگی به موقع به پیام های شهروندی به حداقل زمان ممکن می شود. 

جوانی درخصوص قابلیت های موتور سیکلت فوریت های شهری ۱۳۷ پلاس بیان داشت: با بهره برداری از این وسیله که مجهز به چراغ گردان و جعبه ابزار کامل هستند شاهد تسریع اقدام برای پیام های شهروندی من جمله: رفع آلودگی های بصری جزئی، مرمت سنگفرش و آسفالت معابر، فعالیت در شب و تامین روشنایی محل فعالیت، مرمت و رفع خطر خط تابلوهای ترافیکی، قابلیت حمل تجهیزات اضافی، حذف زوائد فیزیکی رفع خطر درختان در حال سقوط و شکسته و .... هستیم. 

شهردار منطقه ۳ گفت:  از اهداف اصلی افزودن موتور سیکلت به سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهرداری این منطقه، کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از امکانات می باشد که با استفاده از ظرفیت های موجود، فرصت جدیدی را برای خدمات رسانی به شهروندان ایجاد نموده است.