به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از روابط عمومی شهردرای منطقه2،مهدی صالحی،شهردارمنطقه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری دوره ششم در تعیین تکلیف سکونتگاه های غیر رسمی  با رویکرد تبدیل آنها به  محله الگوی ایرانی اسلامی  گفت: ساماندهی محله  نیایش (اسلام آباد) علاوه براینکه یکی از دغدغه های مدیریت شهری بود  به لحاظ کمبود سرانه ها و معضلات موجود  از مطالبات چندین ساله  شهروندان  این محله بود و درهمین راستا این موضوع در سال های گذشته  به صورت جدی دنبال شد.

وی با اشاره به اینکه بستر حقوقی و فنی طرح  بازآفرینی محله نیایش با استناد به کمیسیون ماده 5 و مصوبه شورای شهر آماده شده است افزود: درحال حاضر سکونت شهروندان به صورت غیر رسمی شناخته می شود اما با اجرای طرح ساکنین در خود محله و به صورت سکونتگاه های رسمی اسکان داده می شوند و محله نیایش به محله الگوی اسلامی- ایرانی تبدیل می شود.

صالحی  از  دفتر توسعه محلی  نیایش خبرداد و گفت:  دراین دفتر از شهروندان محله به نوبت دعوت و جزئیات  طرح برای انعقاد تفاهم نامه اطلاع رسانی می شود

شهردار منطقه2 بابیان اینکه  همزمان با اجرای این طرح،  تمامی سرانه های آموزشی، درمانی،فرهنگی ،ورزشی، مذهبی اجرا خواهد شد،گفت:  شهرداری طرح بازآفر ینی محله نیایش  رویکرد  تراز صفر اقتصادی  اجرا میکند و دراین طرح آورده مالی برای خزانه شهرداری دنبال نمی شود