به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه۱۲، وحید رضا انارکی محمدی گفت:با نگاه ۳۶۰ درجه واجرای پروژه‌های توسعه محله ای ،استانداردسازی معابر، بهبود عبور و مرور،  ایجاد نظم بصری و  ساماندهی پیاده‌روهای شهری در دستور کار معاونت فنی وعمران منطقه قرار گرفته است .

شهردار منطقه۱۲ با اشاره به ۶۹ پروژه توسعه محله ای در دست اجرا ی منطقه در سال ۱۴۰۳،پیاده رو سازی را از اولویت های اصلی دانست وافزود : از ۱۳۵۶۵ متر مربع پیاده روسازی در نظر گرفته شده ؛ ۴۶۵۰ متر مربع آن به اتمام رسیده است .

وحیدرضا انارکی محمدی افزود: پیاده روسازی در خیابان امید به ترتیب از ۱۸۰۴  ،۳۵۰ مترمربع آن ، خیابان درخشان از ۲۲۰۰ ، ۱۰۰۰ متر مربع آن ،خیابان قادری از ۱۷۵۰ متر مربع آن ، ۱۱۰۰ متر مربع آن و خیابان جمهوری از ۲۳۲۰، ۱۸۰۰ متر مربع آن به پایان رسیده است و در خیابان‌های ۱۵ خرداد ،برهنه و...نیز اجرایی خواهد شد.

وی اظهار کرد: جمع آوری آبهای سطحی ، همچنین روانسازی عبور و مرور در قالب اصلاح هندسی و ایجاد رفیوژ میانی و روکش و مرمت آسفالت در منطقه از دیگر طرح های توسعه محلی  خواهد بود.

وحید رضا انارکی محمدی اجرای پروژه های توسعه محله ای در مناطق را از مگاپروژه ها مؤثرتر دانست و گفت: مردم از مدیریت شهری انتظار رسیدگی به محله، کوچه و معابر خود را دارند و به ویژه در مناطق محروم اجرای پروژه‌های توسعه محله ای و من شهردارم، رضایت بیشتری از مردم را به دنبال خواهد داشت.