به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۳، حسین سیگارودی معاون خدمات شهری و محیط زیست در این خصوص اظهار داشت: از آنجا که هر گونه سهل انگاری در اجرای این ماموریت سازمانی و رسالت انسانی موجب بروز چالش های فنی و مدیریتی متعدد خواهد شد، لذا به منظور شناسایی موارد ناایمن و رفع عدم انطباق های احصا شده، به قید فوریت اقدامات لازم انجام خواهد شد.

سیگارودی گفت: کلیه بوستانها، ساختمانها، فضاهای عمومی و تحت مدیریت شهرداری تهران بصورت منظم توسط کارشناسان اداره HSE  بازدید ایمنی میشوند و موارد عدم انطباق و داری ریسک طبق دستورالعملها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز به سرعت رفع میگردد.