به گزارش اکونا پرس،

 موضوع محیط زیست در تمام ادیان موضوع مهمی است که نه تنها در فرهنگ ما بلکه از دیرباز به آن اشاره شده است .در کشورهای توسعه یافته محیط زیست مسأله اول است و ما باید در کشورمان با دغدغه مند کردن مسئولین و پیگیری و اهمیت خودمان به این موضوع ، محیط زیست را به مسأله اول تبدیل کنیم .

 شما دبیران و فعالین محیط زیست، سفیران زیست محیطی در شهر تهران هستید ، که قطعا شما میتوانید با شناسایی چالش‌ها و معضلات محیط زیستی در سطح منطقه بسیار راهگشا باشید و همچنین با استفاده از ظرفیتهای داوطلبانه مردم و آموزش های خانه به خانه ، در نهادینه کردن مسائل محیط زیستی نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط زیست داشته باشید.چرا که سلامت اجتماعی، سلامت روحی و سلامت روانی مردم در گرو محیط زیستی سالم و پاک خواهد بود.

ساختمان سبز یکی از موضوعاتی است که بصورت کلیدی در شورا صورت گرفته و رو به اتمام است همچنین طرح جامع اب خام تهران نیز در دستور کار قرار دارد.

پیرهادی در ادامه با اشاره به برقی سازی ناوگان عمومی شهر تهران گفت: اینکه عده ایی به ناحق شهرداری و شورای شهر را در زمینه برقی سازی ناوگان تخریب میکنند، بی شک منافع شان در خطر است مافیای سوخت و خودرو همچنان منافع دارند این در حالیست که با برقی سازی ناوگان حتما بیش از ١٠ میلیارد دلار صرفه جویی در مصرف سوخت  و ١١ میلیارد دلار در زمینه درمان را شاهد خواهیم بود.