به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، حسین اخگر پور سرپرست شهرداری منطقه بیان کرد: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، 20 هزار متر مربع معادل 2 هکتار از اراضی تصرف شده در روستا های کاشانک، سعید آباد، ولی آباد و مرادآباد رفع خلاف شد.

این مسئول با اشاره به اینکه تغییرکاربری اراضی اغلب برای احداث باغ و ویلا انجام می شود افزود: در همین راستا طی این عملیات نسبت به رفع خلاف اتاقک، پرچین، دیوارچینی، درب غیر مجاز،آلاچیق، آلونک کتفی کولی ها و... اقدام شد.

سرپرست شهرداری منطقه یادآور شد: گشت زنی و بازدید های میدانی به منظور کنترل و جلوگیری از تغییر کاربری نواحی چهار و پنج این منطقه که در حریم واقع شده به طور مستمر انجام می شود.