به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 19، علی نایبی با اشاره به اینکه طی این اقدام دو و نیم کیلومتر از معابر شهری خط کشی شده اند تصریح کرد: به منظور افزایش زیبایی و پرهیز از تکرار و ایجاد تنوع، 5 هزار متر مربع رنگ آمیزی براساس شیوه نامه پالت رنگی شهر تهران با طیف رنگ های فیروزه ای و سفید انجام شد.

این مسئول درباره پاکسازی جداره های شهری در این معبر به عملیات استفاده از مواد پوشاننده به مساحت 800 متر مربع در راستای افزایش زیبایی های بصری و حذف و کاهش اغتشاشات بصری در منظر شهری اشاره کرد.

نایبی با اشاره به رنگ آمیزی المان های شهری خاطر نشان کرد: در همین راستا  900 متر مربع المان، کافو و پایه تابلو 

رنگ آمیزی که باعث افزایش زیبایی نمای نیز تغییر سیمای شهری شد.