به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 2 محمد حسین کریمی گفت: خط کشی محوری و بلوک عابر پیاده از علائم مهم ترافیکی است که نقش هشدار دهنده برای رانندگان وسایل نقلیه و شهروندان به هنگام حرکت در معابر دارد و از سویی محل عبور عابرین و توقفگاه وسایل حمل و نقل عمومی نیز مشخص شده تا حرکت ها کانالیزه و ایمن شوند.

وی با اشاره به اجرای  122 هزار مترطول خط کشی محوری در معابر منطقه از ابتدای سالجاری  افزود: اقدامات انجام شده به منظور ایمن سازی ، ساماندهی مسیر تردد وسایل نقلیه و کنترل سرعت خودروها پس از بررسی و شناسایی معابر مورد نیاز با انجام عملیات خط کشی، و نوشتار دوجزیی از ابتدای سال جاری تا کنون به مرحله اجرا در آمده است.

کریمی گفت: اجرای  3637 مترطول خط کشی بلوک عابر پیاده ، ترسیم145 عدد علائم نوشتاری ،خط کشی 24 ایستگاه اتوبوس و تاکسی ،  497 متر طول خط ایست و 746متر طول خط کشی کانال در معابر اصلی و پرتردد سطح منطقه از دیگر اقدامات ترافیکی است  انجام پذیرفته و برنامه ریزی و تدابیر لازم نیز درخصوص ارتقاء کمی و کیفی در ارائه خدمات به شهروندان صورت گرفته است.