به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه۸؛ براساس اجرای طرح الگوی خدمت و بازدیدهای مستمر از این محورها در راستای شناسایی و اصلاح موارد، عملیات عمرانی روکش مکانیزه آسفالت در چندین مرحله از ابتدای بزرگراه شهید سلیمانی تا میدان نبوت و از میدان نبوت تا شهید ثانی به متراژ ۹۲۰۰ متر مربع و مصرف ۱۲۰۰ تن آسفالت در این محدوده اجرا شده و به اتمام رسیده است.

در خصوص عملیات بازسازی پیاده‌رو این محور نیز تا کنون مرمت و بازسازی ۶۰۰ متر کف‌پوش پیاده‌رو حدفاصل بزرگراه شهید سلیمانی تا میدان نبوت در دستور کار معاونت فنی و عمرانی منطقه قرار دارد. همچنین تخریب جدول و احداث کانیو در خیابان شهید فاطمی در محدوده میدان نبوت به متراژ ۱۵۰ متر طول، اجرای تک جدول به متراژ ۲۰۰ متر طول و همسطح‌سازی دریچه‌ها به تعداد ۱۰ عدد از جمله اقدامات شاخص اتمام یافته در این محدوده به شمار می‌رود.