به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 10، محمد ابراهیم ملاصالحی دبیر ستاد بحران منطقه با تاکید بر ضرورت ایمن سازی مدارس گفت: طرح تنظیم سند مخاطرات غیرسازه ای مدارس منطقه با همکاری آتش نشانی و اداره آموزش و پرورش منطقه در قالب تنظیم چک لیست ایمنی و بر اساس بازدیدهای میدانی از بخش های مختلف مدارس در حال اجراست.

وی افزود: این طرح به همراه اجرای طرح مدرسه آماده شامل توصیه های ایمنی جهت کاهش مخاطرات به منظور عملیاتی شدن و اجرای آن در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین به مدارس ارائه می شود تا مسئولان مدارس از طریق راهکارها و توصیه ها بتوانند نسبت به کاهش خطرپذیری مدارس اقدام و شناسنامه ایمنی دریافت کنند.

ملاصالحی معیارهای بررسی ایمنی مدارس را مواردی چون بازدید از عملکرد سیستم برق، ایمنی گازکشی، تجهیزات مقابله با حریق، میزان آمادگی در برابر مخاطرات و ... برشمرد و خاطرنشان کرد: در راستای ارتقای ایمنی مدارس بسیاری از مخاطرات شناسایی شده در مدارس با پیگیری و نظارت های مستمر قابل رفع می باشد.

وی یادآور شد: بازدید ایمنی مدارس به منظور تنظیم سند مخاطرات با همراهی عوامل آتش نشانی در دست اجراست.