به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 11، تفاهم نامه الزام نقشه های ساختمانی مجتمع های مسکونی20واحد و بالاتر و مجتمع های تجاری و اداری به جانمایی محلی برای تعبیه مخازن پسماند به امضای معاونین خدمات شهری و محیط زیست و معماری و شهرسازی منطقه ۱۱ رسید.

کورش خرد معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه 11 با اشاره به چالش های زیست محیطی و دفع زباله که همواره در سطح شهر تهران وجود دارد؛ گفت: برای اصلاح شیوه جمع آوری پسماند و بهبود شرایط، از این پس جانمایی مکان تعبیه مخازن پسماند برای واحدهای 20 واحد و بیشتر الزامی خواهد بود.

خرد با اشاره به الزام ساختمان ها به جانمایی مخازن پسماند ، انعقاد تفاهم نامه فی مابین معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی منطقه را که برای اولین بار در شهر تهران در چنین موضوعی انجام شده است؛ راهکار مفیدی برای حل معضل جمع آوری و تفکیک پسماند در مجتمع های مسکونی ، تجاری و اداری دانست و افزود: در مذاکرات با معاونت شهرسازی منطقه و نگاه تعاملی مقرر شد ساختمان های 20واحد و بالاتر که درخواست صدور پروانه دارند و مجتمع های تجاری و اداری مکلف شوند در نقشه های ساختمانی خود جانمایی مخازن پسماند و تفکیک زباله را تعبیه کنند.

وی با بیان این که برای تشویق شهروندان به اجرای این طرح در فاز نخست ، مخازن تفکیکی و آموزش های لازم به صورت رایگان در اختیار قرار می گیرد؛ ابراز امیدواری کرد که ساخت و سازها به مرور چهره شهر را عوض کنند .

همچنین محمد شهر آبادی معاون شهرسازی و معماری منطقه 11 با اشاره به این که موضوع پسماند و تفکیک زباله دغدغه مهمی برای شهر تهران است؛ انعقاد تفاهم نامه را با هدف کاهش مشکلات زیست محیطی حائز اهمیت دانست و گفت: در نظر داریم در آینده نزدیک این امر را به تمام ساختمان ها تعمیم دهیم.

شهرآبادی افزود: در حال حاضر واحدهای 20 واحد و بالاتر و مجتمع های تجاری و اداری شامل این طرح می شوند و مواردی که نیاز به اصلاح و بازنگری داشته باشند انجام خواهد شد .