به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهردای منطقه 8، امیرآبادی زاده، با توجه به توسعه مشارکت اجتماعی در راستای تحقق شعار «تهران شهری برای همه» گفت: «کارگاه‌های آموزشی ترافیک با هدف ارتقای فرهنگ اجتماعی و رعایت قوانین ترافیکی برای نهادینه کردن رفتارهای درست در جامعه برگزار می‌شود.»
وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ سازی برای کودکان، افزود: «در این کارگاه‌ها با همکاری پلیس راهور در سراهای محله، با پخش فیلم کوتاه درباره کاهش حوادث با رعایت قوانین عبور و مرور، آموزش‌های لازم داده می‌شود.