به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه9، در این بازرسی از اسکان کارگری ناحیه دو و اکیپ خدمات شهری بازدید به عمل آمد و نقاط پرخطر و عدم انطباق های مشاهده شده شناسایی و همچنین موارد اصلاحی برای رفع نواقص مورد بررسی قرار گرفت.

896547

12698