به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 10، مهدی بهرام پور سرپرست معاونت معماری و شهرسازی با تأکید بر اهمیت تعریض معابر در تردد شهروندان اظهار داشت: عرض های کم معابر در فضای شهری امروزه ،پاسخگوی تردد مناسب برای اهالی مناطق نبوده و چاره‌ای می‌طلبد. از این روی نحوه تعریض معابر و تاثیر عملکردی آن می بایست با نگاه ویژه ای در مدیریت شهری مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در راه اندازی پرونده های دارای درخواست اعم از جواز و پایان کار این مسأله را مدنظر داریم. در همین راستا اداره طرح تفصیلی با همکاری دفاتر نوسازی محلات در حال راه اندازی پرونده های دارای درخواست جواز و پایان کار می باشند.