به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی برج میلاد، همزمان با آغاز ماه محرم پایتخت رنگ و بوی محرم به خود گرفته است و برج میلاد نیز به عنوان یادمان ملی ایرانیان همسو با تمام شهروندان عزادار، سیاه پوش شده است.

در حال حاضر تمامی فضاهای محیطی برج میلاد تهران در حدود 150 پرچم سیاه نصب شده  و حال و هوای محرم فضای برج میلاد تهران را فرا گرفته است