به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه 11 ، محمد علی شاه حسینی در این باره گفت: خیابان جمهوری در بخش مرکزی شهر تهران قرار گرفته و از مهم ترین راسته های تجاری پایتخت است که بیش از 20 بورس کالا در آن فعالیت می کنند.به همین دلیل روزانه تردد بسیار شهروندان و خود روها در این مسیر انجام می شود که موجب کاهش کیفیت آسفالت در سطح خیابان شده بود.

شاه حسینی افزود: این معاونت از دوم شهریور ماه  اقدام به بهسازی آسفالت خیابان جمهوری از میدان جمهوری به طول 3هزار متر کرده است که به صورت کلی مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.

او با بیان این که خیابان جمهوری 30هزار مترمربع مساحت دارد ؛ ادامه داد:  برای بهسازی آسفالت آن حدود 4هزار تن آسفالت تهیه و پخش می شود و در حال حاضر مرمت خیابان جمهوری از میدان جمهوری تا خیابان کارگر جنوبی انجام شده و ادامه مسیر تا خیابان حافظ نیز در دستور کار اجرایی قرار دارد. 

به گفته شاه حسینی طرح بهسازی معابر مرکزی پایتخت در منطقه11 از ابتدای سال با بهسازی خیابان های کارگر، ابوسعید ، مولوی و میادین راه آهن و قزوین آغاز شده و تا پایان سال نیز ادامه خواهد داشت.