به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ ؛احسان یلوه ،شهردار ناحیه یک با اعلام این خبرگفت : همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید ، با هدف کمک به بهسازی ونوسازی محیط های آموزشی ، احیای فضای سبز بیرونی ودرونی مدارس ، همچنین بازپیرایی فضای بیرونی مدارس ، اکیپ خدمات شهری ناحیه روز جمعه بیست ونهم شهریورماه اقدام به نظافت وشستشو ، حمل خاک ونخاله ساختمانی و گلکاری در مدارس سطح محدوده ناحیه کرد.

#دبستاندخترانهگیو

#دبیرستاندخترانهنوشیروان

#دبیرستاندخترانهگشتاسب

#پسرانپسرانهسخنور

#تهرانشهریبرای_همه 

#طرحاستقبالاز_مهر 

#نگهداشت_شهر 

#ناحیهیکمنطقه_شش