به گزارش اکونا پرس،

.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش؛احناچی افزود:فتخار من این است که شروع خدماتم با مهندسی جنگ جهاد سازندگی بوده است که با گردان پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد آذربایجان شرقی در گیلان غرب همکاری می کردم.

 در مهندسی جنگ جهاد، غیر ممکن‌ها، ممکن می شد که نمونه بارز آن پل خیبر بود که به طول ۱۴ کیلومتر روی آب و بدون پایه، پلی نصب شد. همه کارخانجات در آن به کمک ما آمدند و من افتخار داشتم در مراحل نصب آن‌ در کنار برادران جهادگر حضور داشته باشم.

 قبل از آن پلی که به طول ۲ کیلومتر در جنگ اعراب و اسراییل نصب شده بود در دانشگاه های جنگ تدریس می‌شد که جهادگران با احداث پل خیبر، این رکورد را شکستند.

جهادگران با احداث زنجیره بیمارستان های صحرایی، رکورد زمانی جراحت تا اولین اتاق عمل را که تا قبل از آن مربوط به جنگ ویتنام بود، شکستند.

این خدمات و افتخارات بر اساس روحیه جهادی و اعتماد به نفس و خودباوری بود که امام خمینی (ره) و شهدا به ما یاد دادند.

۸ سال دفاع مقدس علی رغم تمام سختی‌ها و مشکلات باید چراغ راه آینده باشد و تشریح وجوه مثبت آن برای آینده کشور و استمرار انقلاب اسلامی لازم است.