به گزارش اکونا پرس،

محمد شریعتمداری صبح امروز در همایش روز سالمند با تاکید بر تکریم سالمندان گفت: مشکلات سالمندان طوری نیست که دولت به تنهایی بتواند آن ها را برطرف کند و ما نیاز به مشارکت مردم در این زمینه داریم. در کشور ما روند سالمندی بسیار سریع تر از افزایش جمعیت است و میزان آن معادل سه برابر رشد جمعیت کشور است و ما باید از هم اکنون به آینده فکر کنیم که جمعیت سالمندان یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل خواهد داد.

وی با بیان این که 80 درصد سالمندان کشور در خانه در کنار سایر اعضای خانواده زندگی می کنند، ادامه داد: زندگی در خانه برای سالمندان ممزوج با عشق است و جامعه ما خانواده محور است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه بر «احساس مفید بودن» سالمندان تاکید کرد و گفت: زمانی که غبار سالمندی در چهره سالمندان ظاهر می شود احساس می کنند که نقش و اثری ندارند که باید این را از طریق افزایش آگاهی میان سالمندان از بین ببریم. اگر سالمندان را در زمینه هایی که قبلا فعال بوده اند به شکل های دیگر بکار بگیریم میل به زندگی در میان آن ها افزایش می یابد و روند سلامت شان بهبود می یابد. 

شریعتمداری گفت: پیشنهاد می دهم در هر سازمان و اداره ای مکانی برای استقرار سالمندان و ارائه تجربیات و فکرشان در نظر بگیریم چراکه در این صورت آنها هم احساس رضایت بیشتری خواهند داشت و هم از تجربیات سالمندان استفاده می شود.