به گزارش اکونا پرس،

نشست شورای مدیران محیط زیست مناطق ۲۲ گانه با حضور مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در منطقه ۶ با موضوع بررسی پیشرفت پروژه های سال ۹۸  و رویکردهای شش ماهه دوم  بر گزار شد.

شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در این نشست موارد ذیل را مطرح نمود:

دو مولفه شامل عملکرد مطلوب در زمینه اعتبارات و نیروی متخصص و توانمند که بر  موضوعات و چالش های محیط زیستی منطقه  اشراف کامل داشته باشد می تواند باعث پررنگ تر شدن موضوعات محیط زیستی و افزایش تخصیص بودجه جهت پبشبرد اهداف و ارتقا سطح کیفیت زیست پذیری شهر شود

همکاری مناطق در اجرای سیاستها و برنامه های محیط زیستی با اداره کل جهت اثر گذاری بیشتر و مطلوبتر

هویت بخشی و تثبیت جایگاه ادارات محیط‌زیست و بالابردن نقطه اثر و ضریب نفوذ نظارت‌های محیط‌زیستی

توجه مناطق به موضوع برنامه‌ریزی و بودجه ‌ریزی پروژه‌های سال ۹۸ با اتخاذ رویکردهای جدید و مبتنی بر مسئله‌یابی و حل مسئله با شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارها و پروژه‌هایی جهت حل آنها

اجرای برنامه های  مشارکتی مناطق با موضوع محیط زیست در جهت توانمند سازی و ارتقا دانش و فرهنگ محیط زیستی شهروندان