به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش ؛ شهردار ناحیه ۶ به همراه دبیران شورایاری و اسقف اعظم کلیسای کاتولیک ارامنه از مرکز نگهداری سالمندان چیلوییان ناحیه ۶ به مناسبت روز سالمند بازدید کردند.