به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش؛پروژه منحصر به فرد بیمارستان مهدی کلینیک با هدف ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به همه ایرانیان در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران  است، این پروژه عظیم گامی تأثیرگذار در حوزه بهداشت و سلامت کشور می باشد و به دلیل واگذاری آن به دانشگاه علوم پزشکی تهران از پتانسیل های علمی پژوهشی وسیعی در حوزه پزشکی کشور برخوردار است .

  بیمارستان مهدی کلینیک، بیمارستان مادری با تجهیزات پیشرفته برای پذیرش عملیاتی ۱۰۰۰بیمار خواهد بود و به یکی از اساسی ترین ارکان بهداشت و درمان در کل کشور مبدل خواهد شد.

 بیمارستان مهدی کلینیک، از ۳۰،اتاق جراحی برخوردار خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی های تاسیساتی و تجهیزاتی آن از هم اکنون می توان پتانسیل های جهانی شدن را در آن مشاهده نمود. 

بیمارستان مهدی کلینیک، پروژه ای  است که در سه بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد