به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۹، در راستای حمایت از کمپین سه شنبه های بدون خودرو کارکنان منطقه۹ از میدان آزادی و مسیرهای منتهی به ساختمان شهرداری تا محل خدمت را رکاب زدند.