به گزارش اکونا پرس،

 به نقل از پایگاه خبری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، همزمان با برگزاری هجدهمین نشست شورای فنی شهرداری تهران، فهرست بهای خط کشی های معابر شهری در سال 1398 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب این شورا رسید. ضمن آنکه مقرر شد با هدف کاهش هزینه های شهرداری تهران، تمهیداتی برای انجام کار به صورت دستمزدی در فهرست بهای یاد شده منظور شود تا امکان ارجاع امور خط کشی معابر به شیوه دستمزدی نیز فراهم گردد.

گفتنی است مهندس صفا صبوری دیلمی ، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ابتدای این نشست گزارشی از روند پیشرفت پروژه های اولویت دار عمرانی به ویژه پروژه های احداث زیرگذر کوی نصر و تونل- زیرگذر خیابان استاد معین ارائه کرد و اعضای شورای فنی را در جریان آخرین وضعیت اجرایی این طرح ها قرار داد.